آموزشی- پژوهشی
  

  اهداف:

- کمک به مدیران ومعاونین مقطع ابتدایی استان برای پی بردن به ماهیت وارزش دانش سازمانی نهفته درزوایای تجارب آنان ونیزیاری رساندن به آنان درمسیرثبت ومستندسازی این تجارب.

- شناسایی تجارب عملی،کاربردی،خلاق وموثرمدیران ومعاونین وتدوین آنهاجهت استفاده سایرمدیران مدارس ومعاونین مقطع ابتدایی.

- ایجادانگیزه دربین مدیران ومعاونین جهت نوآوری،خلاقیت وابتکارعمل درروشهای مدیریتی مدارس.     

- فضاسازی به منظورارائه وکاربست ابتکارات،تجارب وخلاقیت های مدیریتی به صورت هدفمندوسازمان یافته.

- ایجادبسترمناسب جهت شناسایی وقدردانی ازمدیران ومعاونین موفق استان.

- تجزیه وتحلیل تجارب وانتخاب تجربیات موفق وقدردانی اززحمات آنان.   

   شرایط شرکت:

- مدیران و کلیه معاونین مقطع ابتدایی استان.

- چکیده تجارب موفق رادرشش محورپیوستی باانتخاب شاخص های مطرح شده دربخشنامه وبیان عنوانی برای تجربه موفق درهمان محوروشاخص با ذکرزمان ومکان،توصیف محیط اجتماعی ومساله، شیوه اجرا و نتایج مطلوب تجربه نوشته شود.

   مزایای شرکت:

- انتخاب مدیران ومعاونین موفق،خلاق وباتجربه ودعوت ازآنان برای شرکت درجلسات متناسب با موضوع ومعرفی آنان به معاونت محترم ابتدایی وگروه آموزش ابتدایی اداره کل.

- تدوین تجارب موفق مدیران ومعاونین باذکرنام ومدرسه آنان درکتابی که به همین منظوردرسطح استان تدوین خواهدشد.

- اهداء جوایزارزنده.

- تقدیم تقدیرنامه ازطرف اداره کل متبوع به مدیران ومعاونین برترنواحی ومناطق.

- تقدیم تقدیرنامه ازطرف نواحی ومناطق به مدیران ومعاونین رتبه دوم

- گواهی ارائه مقاله.

- گواهی دانش افزایی.

- گواهی شرکت درجشنواره.

- گواهی کسب رتبه برای مدیران ومعاونین موفق وبرتر.

- لحاظ کردن شرکت وکسب رتبه درامتیازبندی سالانه مدیران ومعاونین.

  مهلت ارسال:

 کلیه تجارب موفق توسط مدیران ومعاونین تا پایان اردیبهشت ماه  تدوین وبه کارشناسی مقطع ابتدایی نواحی ومناطق ارسال گردد.

              محورها وشاخص های تجارب موفق مدیران ومعاونین مدارس

ردیف

محور

شاخص

نمونه های عناوین تجارب موفق

 

 

 

1

 

 

 

اداری

برنامه ریزی

تدوین برنامه سالانه مدرسه، پیشرفت تحصیلی، نظام تشویقی برای ایجادانگیزه تحصیل در دانش آموزان،ثبت نام دانش آموزان واعلام نتایج امتحانات و...

نظارت وارزیابی

ارزشیابی مستمرازفعالیتها وبرنامه ها، ارزشیابی مستمر کارکنان ومعلمان و...

سازماندهی

هماهنگی بین عوامل اجرایی وآموزشی و...

شوراها

شورای مدرسه،شورای معلمان،شورای دانش آموزی، شورای علمی،

فعالیت بسیج،انجمن اسلامی،هلال احمرو...

دبیرخانه وبایگانی

کیفیت بایگانی اسنادومدارک،دفاتروبخشنامه ها و...

 

 

2

 

 

آموزشی

فناوری آموزشی

راهکارهای استفاده بهینه ازفناوری آموزشی درتدریس و...

ارزشیابی مستمر

چگونگی اعلام گزارش های ارزشیابی دانش آموزان به اولیاء و...

مسابقات علمی

چگونگی جذب وتشویق دانش آموزان به شرکت بهتردرمسابقات علمی و...

فعالیت های فوق برنامه

تشکیل کلاس های فوق برنامه و...

شورای معلمان

راهکارهای ارتقای کمی وکیفی مصوبات شورای معلمان و...

 

 

 

3

 

 

 

پرورشی

مقررات انضباطی

چگونگی تشویق وترغیب دانش آموزان ساعی، پدیده موبایل و...

مشاوره

 مشاوره دانش آموزان درزمینه های تربیتی وآموزشی

برگزاری مراسم

مراسم آغازین، مذهبی وملی درمدارس و...

نمازجماعت

چگونگی تشویق دانش آموزان به نماز جماعت و...

مسابقات فرهنگی هنری

چگونه توانستم دانش آموزان را به شرکت بیشتردرمسابقات فرهنگی هنری تشویق کنم؟ و...

اردوهای دانش آموزی

برنامه ریزی جهت برگزاری باکیفیت اردوی دانش آموزی

کتابخانه وکتابخوانی

چگونگی جذب دانش آموزان به مطالعه بیشترکتاب،رونق کتابخانه و...

تربیت بدنی

مناسب سازی فضای ورزشی یاحیاط مدرسه و...

 

4

 

ایمنی وبهداشت

بهداشت عمومی ونظافت مدرسه

شاداب سازی مدرسه،چگونگی جلب مشارکت دانش آموزان درنظافت مدرسه وبهداشت عمومی مدرسه و...

بوفه وتغذیه

تعاونی دانش آموزی چگونه درمدرسه گسترش یافت؟ و...

ایمنی

چگونگی ارتقای ایمنی دانش آموزان درمدرسه و...

 

5

جلب مشارکت و همکاری اولیاء دانش آموزان

انجمن اولیاء ومربیان

راهکارهای فعال سازی انجمن اولیاء ومربیان و...

آموزش خانواده

راه های ارتقای کیفی آموزش خانواده و...

خدمات اولیاء دانش آموزان

چگونگی جلب مشارکت اولیاء درامورآموزشی ویا تربیتی و...

 

 

6

 

 

سایر

جلب رضایتمندی معلمان

راهکارهای جلب رضایتمندی معلمان و...

گسترش ارزش های دینی

چگونه توانستم ارزش های دینی ومذهبی رادردانش آموزان نهادینه کنم؟ و...

دیرآمدن معلمان به مدرسه

چگونه توانستم ازدیرآمدن معلمان به مدرسه جلوگیری کنم؟ و...

بهینه سازی زنگ های تفریح

طرح رادیوی مدرسه و...

لباس فرم دانش آموزان

...

وهرموضوع مدیریتی دیگر در مدرسه تان که درجهت اهداف عالیه تعلیم وتربیت درمقطع ابتدایی به نتیجه مطلوبی رسیده است.

 .........................................................................................................................................................................................................................

ناحیه/منطقه:.....................  نام آموزشگاه:................................ نوع آموزشگاه:...............  جنسیت:.............  نام ونام خانوادگی:........................تاریخ تولد:...... مدرک تحصیلی:.......       رشته تحصیلی:............................... سنوات خدمت:..............سابقه مدیریت/معاونت:............   تلفن همراه :............   تاریخ وامضاء:.................................

محور: ...............................                                     شاخص: ..............................................

عنوان تجربه موفق:.........................................................................................................

چکیده تجربه: .......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

نتایج ملموس تجربه: .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

مستندات: مجموعه اسناد واطلاعاتی که نشان دهنده اعمال این تجربه درمدرسه است.برای مثال:عکس،فیلم وسایراسناد. لطفا مستندات پیوست شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/03/01ساعت 8:36  توسط موسوی خورشیدی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری فارس
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری دانشجویان ایران
خبرگزاری مهر
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مهر 1393
شهریور 1393
اردیبهشت 1393
مهر 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
آبان 1390
مهر 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
دی 1389
آبان 1389
مرداد 1389
اردیبهشت 1389
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
آذر 1387
آبان 1387
آرشيو
پیوندها
سایت دانشگاه تهران
سایت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
سایت دانشگاه تربیت مدرس
سایت دانشگاه علامه طباطبایی
سایت دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه تربیت معلم
انجمن جامعه شناسی ایران
مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی
کتابخانه،موزه و مرکزاسناد مجلس شورای اسلامی
مرکز تحقیقات صدا و سیما
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
مدرسه اینترنتی تبیان
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
سایت جهاد دانشگاهی
تست آی کیو
باشگاه دانش پژوهان جوان
پورتال وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله فرهنگ پژوهش
دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام وایران
سامانه قوانین ومقررات کشور
نانوفناوری کشورهای اسلامی
بنیاد icdl ایران
جشنواره رسانه علم وفناوری
دانشگاه قم
دانشگاه تهران پردیس قم
بنیاد ملی نخبگان
بنیادنخبگان استان قم
دانشگاه پیام نوراستان قم
دانشگاه آزاد اسلامی واحدقم
مرکز رشد دانشگاه قم
سایت ترجمه آنلاین
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM